הליכי הדיון בבית הדין לעבודה בתביעות על הטרדה מינית בעבודה

הליכי הדיון בבית הדין לעבודה בתביעות  על הטרדה מינית בעבודה

 

סעיף 6 (א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] – תשכ"ח 1968, יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.

הפירוש של סעיף זה אומר שהטרדה מינית בעבודה היא עוולה אזרחית. בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק על סך 120,000 ₪, החוק מאפשר לתבוע גם פיצוי על נזק נפשי ופגיעה נפשית כתוצאה מההטרדה לפי פקודת הנזיקין. בתי הדין לעבודה פרסמו הנחיה, במקרה בו רוצים לתבוע בבית הדין לעבודה בהליך נזיקי בנוסף לתביעה להטרדה מינית, הדיון בתביעת נזיקין לפי סעיף 6(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, יתקיים בכמה שלבים, לפי המפורט להלן, (אלא אם הורה בית הדין אחרת):

  • על התובע/ת לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית, או כל תיעוד רפואי מוסמך אחר, לשם ביסוס התביעה. גם הנתבע רשאי לצרף לכתב ההגנה חוות דעת רפואית מטעמו.
  • שלב ראשון – הוכחת עילת התביעה:

בית הדין האזורי לעבודה ידון ויחליט האם מתקיימת עילת התביעה של הטרדה מינית, או התנכלות. זאת, בשים לב לכלל נסיבות המקרה, לטיעוני הצדדים ולראיותיהם, כפי שהוכחו.

קבע בית הדין האזורי בהחלטתו, כי הּוכָחָה עילת התביעה של הטרדה מינית, כמשמעותה בחוק – יוסיף בית הדין האזורי ויקבע את עובדות המקרה, ויורה על מינוי מומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין האזורי לעבודה.

  • שלב שני – החלטת בית הדין האזורי בנוגע לקבלת חוות דעת מומחה רפואי מטעמו. בשלב זה  התובע/ת י/תעמוד לבדיקה רפואית על פי דרישת המומחה,המומחה יתבקש להמציא לבית הדין, בתוך מועד שייקבע, חוות דעת רפואית על בסיס נסיבות המקרה כפי שנקבעו בהחלטת בית הדין.
  • שלב שלישי – הוכחת הנזק.

הוגשה חוות דעת המומחה הרפואי לבית הדין האזורי ולצדדים, יזמין בית הדין האזורי את המומחה לחקירה על חוות דעתו.

הצדדים ימציאו ראיותיהם ויטענו לעניין הוכחת הנזק.

  • לאחר סיום השלבים הללו יינתן פסה"ד.

הליך הוכחת הנזק בדין הטרדה מינית ו/או התנכלות אינו פשוט לתובע, אך היצמדות מדוקדקת להליכים הדיוניים, בצירוף חוות דעת רפואית מקצועית ומקיפה, תסייע להוכחת קיומה של הטרדה מינית ו/או התנכלות כלפי התובע/ת במקום עבודתו ולפיצויי כספי בהתאם.

 

 

 

Comments are closed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE