פנסיית חובה

פנסיית חובה

החל משנת 2008 כל עובד שכיר חייב לחסוך לפנסיה. המעסיקים במשק חייבים להשתתף בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם. החיסכון הפנסיוני בישראל הפך לחיסכון חובה וזאת כחלק מהתפיסה שמדובר בחיסכון בעל חשיבות עליונה לרווחת הפרטים ולמדינה. החיסכון הפנסיוני מורכב מהכספים שנצברו באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים במהלך שנות עבודתו של החוסך. ישנם שלושה אפיקי חיסכון פנסיוני שבהם יכול העובד לצבור את כספו לשנים שלאחר הפרישה: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

צו ההרחבה משנת 2008 חל על כל העובדים במשק לרבות עובדים זרים. הצו איננו חל על עובדים שיש להם הסכם מטיב לפנסיה קרי הסכם קיבוצי כללי, הסכם אישי ו/או פנסיה תקציבית.

לפי צו ההרחבה, כל עובד יכול לבחור את הקופה שבה יבוטח.

מי זכאי לפנסיה חובה:

  • גיל מינימאלי – 21 לגבר ו- 20 לאישה.
  • לא קיים לעובד "הסכם מיטיב" – כלומר הסדר פנסיה קודם.
  • במידה ואין הסדר פנסיה קודם אזי נדרשים ששה חודשים לפני שאפשר להתחיל להפריש לקופת הפנסיה.
  • במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל לעבודה, הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה. ההפרשות יתבצעו רטרואקטיבית רק לאחר השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק. (ואם שנת המס מסתיימת קודם לכן, הכספים יופרשו עוד קודם כדי לסגור את שנת המס נכון).

מהו החלק מהשכר המוכר לצורך חישוב ההפרשה לקופת הפנסיה – השכר המוכר לפנסיה הוא "שכר הבסיס" והתוספות הקבועות שמהן נהנה העובד – אך לא בונוסים ותוספות לא קבועות נוספות שמוענקות על ידי המעסיק.

שיעור ההפרשות  החל מ- 1/1/14

החל מיום הפרשות המעביד הפרשות העובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ עובד ומעביד
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%

 

כפי שניתן לראות – העובד מפריש משכרו כ- 5.5% והיתר כ- 12% על חשבון המעסיק, רכיב המעביד לפיצויים כ-6% ורכיב המעסיק לתגמולים כ- 6% .

הפרשות לפיצויי פיטורים

  • הפרשות המעביד לפיצויי פיטורים החל משנת 2014 הם 6%.
  • המשמעות היא כי במהלך שנת עבודה נשמרים לעובד כ-72% מפיצויי פיטורים. קיים הפרש חודשי שהינו 2.333% או בחישוב שנתי כ-28% .
  • המעסיק רשאי להשלים את תשלום %2.33 מהשכר המובטח ישירות לקופת גמל לקצבה.
  • במקרה שהמעסיק מעוניין להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור מתשלום פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כך.

 

Comments are closed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE