אפליה בקבלה לעבודה בשל אי שירות במילואים והפרת איסור דרישת פרופיל והשימוש בו

אפליה בקבלה לעבודה בשל אי שירות במילואים והפרת איסור דרישת פרופיל והשימוש בו

רקע עובדתי:
ביום 19.11.2003 זומן התובע, שהיה מבוטל באותה עת, באמצעות חברת כוח אדם, לראיון עבודה

באסם לתפקיד של מכין משלוחים. קודם לראיון אתו, התבקש יובל לפרט את מצבו הרפואי, לציין את הפרופיל הצבאי ולהשיב על שאלה האם הוא משרת במילואים.

יובל מילא את השאלון ובו ציין כי מצבו הרפואי תקין, פרופיל שלו  64 ושאינו משרת במילואים.

בסוף התהליך הוא לא התקבל לעבודה .יובל דרש לברר מה הסיבה וקיבל תשובה שהוא לא מתאים.

יובל פנה בתלונה על הפליה בקבלה לעבודה לאגף לאכיפת חוקי העבודה במשרד התמ"ת,  אשר פתח בחקירה. שבעקבותיה, נדרשה אסם להסיר את שאלת הפרופיל הצבאי בטופסי השאלון.

יובל הגיש תביעה לתשלום פיצוי, בגין אפליה אסורה.

 

בית הדין האזורי בת"א יפו פסק:

  1. סעיף 2(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מונה שורה של טעמים שקיומם מקים חזקה של הפליה אסורה ע"פ החוק ובכלל זה "משך שרות  מילואים".
  2. להלן הסעיף :2א. איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו (תיקון: תשנ"ה)

(א)    מעביד לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל הצבאי שלו,

ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בכל ענין המנוי בסעיף 2(א)(1) עד (6).

  1. אין מחלוקת שאסם  דרשה מהתובע לציין את הפרופיל הצבאי, הרי שבכך הפרה את סעיף 2 (א)
  2. התובע נדחה על הסף למרות שטען שמצבו הבריאותי מסוים. מכאן שהשימוש בפרופיל הצבאי שמש  את אסם כקריטריון לקבלה לעבודה.
  3. ברגע שהוכחה נוכחותו של השיקול הפסול כשיקול מניע, אף אם אינו מרכזי בהליך קבלת ההחלטות, ההחלטה הוכתמה וקמה אחריות מכוח החוק.
  4. תביעות מסוג זה מקדמות  את התכלית החברתית הנעלה של השגת שוויון בשוק העבודה
  5. משכך הפיצוי יהיה כ-   20,000 ₪

 

 

 

Comments are closed.