העלאת שכר מינימום אושרה בכנסת – יועלה ל 5000 ₪

העלאת שכר מינימום אושרה בכנסת- יועלה ל 5000 ₪
בתום דיון סוער בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להעלאת סכומי שכר המינימום לעובדים במשק.
שכר המינימום יעלה בתוך שנתיים ב-700 שקל ויגיע ל-5,000 שקל.
יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר: "העלאת שכר המינימום היא בשורה ענקית ל-25% מהשכירים במדינת ישראל, אשר משתכרים פחות משכר מינימום. הכנסת הזאת עשתה מעט מדי עבור החלשים, ובגלל הבחירות השתנה השיח".
לפי הצעת החוק שאושרה, השכר יעלה בהדרגה עד 1 בינואר 2017: מ-1 באפריל 2015 עד 31 במרץ 2016 יעמוד על 4,650 שקלים, מ-1 באפריל 2016 עד 30 ביוני 2016 יגדל ל-4,650 שקלים, מ-1 ביולי 2016 עד 31 בדצמבר 2016 יגדל ל-4,825 שקלים, ומ-1 בינואר 2017 יגדל ל-5,000 שקלים. בכל מקרה לא יפחת שכר המינימום מ-47.5% מהשכר הממוצע במשק בחודש אפריל של אותה שנה, גם אם סכום זה יהיה גבוה מהסכומים המצוינים בהצעת החוק.

Comments are closed.