הרצאה חברת Samsung Israel

בתאריך ה- 7/6/15 התקיימה בחברת Samsung Israel הרצאה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה .