הרצאה חברת Synel

 בתאריך ה- 11/6/15 התקיימה הרצאה בנושא של פנסיית חובה  בת"א, מטעם חברת Synel .