יחסי עובד מעביד – אחריות אישית של מנהל, הרמת מסך ההתאגדות