כנס ירושלים

עו"ד ליאת בהר כהן הוזמנה, מטעם לשכת יועצי המס בירושלים להרצאה מקיפה בתחום דיני העבודה.