מרכז אקדמי כרמל

בתאריך 27/11/14 הוזמנה עו"ד ליאת בהר-כהן  ע"י עיריית חיפה ומרכז הצעירים, להעביר סדנת תעסוקה מורחבת בתחום המשפטים לסטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם במרכז האקדמי כרמל.