סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

רקע  כללי

 • עובד אשר פוטר מעבודתו והשלים שנת עבודה זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאשר התחשיב הוא שהעובד זכאי לקבל משכורת אחת לשנת עבודה. על פי חוק, על מנת שהמעביד ישלם לעובד את רכיב פיצויי הפיטורים, על המעביד להפריש לעובד במשך כל חודש במהלך שנת העבודה כ- 8.33% ממשכורתו, בחישוב פשוט 33%*12=100%. במצב זה, כעבור כל שנת עבודה תישמר לעובד משכורת אחת של פיצויים.
 • השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים.
 • בעקבות הסכם פנסיה בתעשייה הוחלט כי, לכל הפחות, המעבידים יעבירו בנוסף לרכיב התגמולים גם את רכיב פיצויי הפיטורים הכולל 6% מהשכר הקובע, המשמעות היא כי במהלך שנת עבודה נשמרים לעובד כ-72% מפיצויי פיטורים. ההפרש החודשי הינו 2.333% או בחישוב שנתי כ-28% .
 • המעסיק רשאי להשלים את תשלום %2.33 מהשכר המובטח לקופת גמל אישית לפיצויים או לקרן הפנסיה.

 

מה הקשר לסעיף 14?

 • כאשר עובד נקלט למקום עבודה הוא מתחיל עם שכר מסוים ובמהלך השנים המשכורת שלו עולה וכאשר מגיע יום פיצויי הפיטורים כתוצאה מפיטורים, לרוב יהיה חסר כסף בקופה והמעביד יצטרך להשלים את ההפרש וכאן מגיע הקשר לסעיף 14.
 • כאשר עובד חותם על סעיף 14 הוא בעצם מוותר על ההפרש שאותו המעביד יצטרך להשלים או במילים אחרות הפרשות המעביד השוטפות לקופה יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים באופן מלא, כך שהמעביד לא יצטרך לבצע שום השלמה נוספת.
 • כאשר עובד לא חתום על סעיף 14 אז כספי הפיצויים הצבורים בקופה יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים ובנוסף יצטרך המעביד להשלים את ההפרש.
 • בנוסף, ס' 14 לחוק קובע שתי חלופות, שבהתקיים אחת מהן תשלומי מעביד לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, מהווים תחליף לחובתו של המעביד לתשלום פיצויי פיטורים: האחת – בהסכם קיבוצי החל על העובד והמעביד והקובע שהתשלום הנ"ל פוטר את המעביד. השניה – בדרך של אישור שר התמ"ת (לשעבר שר העבודה והרווחה).

 

יתרונות וחסרונות של  סעיף  14 – לעובד

 • יתרון – העובד יוכל לקבל את כספי הפיצויים במידה גם אם הוא התפטר וגם אם פוטר.
 • חסרון – במידה והעובד פוטר יוכל לקבל את כספי הפיצויים שנמצאים לזכותו בקופה ללא השלמה של המעביד במידה וקיים הפרש (קרי – בהתאם למשכורת גבוה יותר).

היתרונות והחסרונות של סעיף 14 – למעביד

 • המעביד יעביר לטובת העובד את הכספים שנצטברו בקופה בלבד גם אם השכר של העובד עלה במהלך השנים.
 • גם אם העובד התפטר ולא פוטר ע"י המעסיק הכספים שייכים לעובד.

 

 

 

Comments are closed.