פיטורים בתקופת מחלה – מועד סיום יחסי עובד ומעביד בתקופת מחלה