חוק שוויון הזדמנויות (תיקון מספר-22)

חוק שוויון הזדמנויות (תיקון מספר-22)

 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה תיקון מס' 22, התשע"ה-2014, התקבל בכנסת בתאריך 1/12/14

התיקון הוכנס בסעיף מספר – 2 , איסור הפליה ,להלן הסעיף:

  1. (א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;

(2)   תנאי עבודה;

(3)   קידום בעבודה;

(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;

 

מטרת התיקון הינה, מניעת אפליה על רקע מקום מגורים, במידה ותוגש תביעה בעניין זה כי אז  נטל ההוכחה יהיה על הנתבע\מעסיק, המעסיק עלול למצוא את עצמו במצב בעייתי באם יוכח כי העובד הופלה, ע"פ סעיף 10(א)(1) לחוק שוויון הזדמנויות ,בית הדין מוסמך לפסוק פיצוי עד 120000ש"ח ללא הוכחת נזק,  לכן מומלץ מאוד בראיונות לשקול היטב את שאלת המגורים באם היא רלוונטית לתפקיד.

להלן מובאים בקצרה  דבריה של יוזמת הצעת החוק – חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי  בקריאה כפי שנאמרו בקריאה ראשונה בכנסת " חברי וחברותי, אם נישיר מבט למציאות, לא חסרים מקרים שבהם אנשים לא מתקבלים לעבודה מסיבות לא ענייניות שאינן מוגנות היום במסגרת החוק. זה יכול להיות מפני שהם גרים במקום עם תדמית מפוקפקת; כי הם באים מעיירה קטנה בדרום; לעתים זה מפני שהם גרים במקום שמדורג נמוך בסולם הסוציו-אקונומי, ולעתים זה מסיבות שקשה אפילו להסביר אותן. האפליה הזו נוגעת בכל כך הרבה קבוצות באוכלוסייה – קיבוצניקים, עירוניים, פריפריה, וכן, גם במתנחלים. שאלו אותי מי אמור ליהנות מהצעת החוק, ואני חוזרת ואומרת: כולם, תושבי הפריפריה בכל מקום שהם, בתוך הקו הירוק ומחוצה לו. מבחינתי אין כאן כל הבחנה, כולם ראויים ליחס שווה, וכל תפיסת עולם מעוותת שרואה במי שגר במקום כלשהו נחות מהאחר, רק מפני שקבע את מקום מושבו כאן ולא שם, אינה מקובלת עלי."

 

 

 

Comments are closed.