מתי העתקת מקום מגורים מזכה בפיצויי פיטורים?

מתי העתקת מקום   מגורים מזכה בפיצויי פיטורים?

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963,   מונה את הנסיבות בהן יראו כפיטורים- התפטרות של עובד עקב העתקת מגורים, כדלהלן-

א. לרגל נישואים- ככל שהעובד/ת עברו   להתגורר בישוב בו היה גר בן הזוג. בהתאם לתקנה 12 (א) לתקנות פיצויי פיטורים   (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד- 1964, רואים   התפטרות של עובד לעניין זה, אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו   הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר   מקום מגוריו הקודם.

ב. לישוב חקלאי – מישוב שאינו ישוב חקלאי, או לישוב באזור   פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות או מישוב שאינו עיר פיתוח   כמשמעותה בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, לעיר פיתוח לענין סעיף 9   לחוק האמור, ובלבד שהוכיח כי הוא תושב, כהגדרתו בחוק האמור, בעיר הפיתוח.

בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים,   והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 נקבע כי רואים התפטרותו של   עובד כפיטורים לפי עניין זה, אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב   באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.      

להלן ההגדרות המפורטות בתקנות –

"ישוב חקלאי" – קיבוץ, מושב, או ישוב   שמרבית תושביו הם חקלאים;     "ישוב באזור פיתוח" – אחד הישובים: אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש,   דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה-בוקר, מצפה-רמון,   מעלות-תרשיחה, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה,   שדרות, שלומי, יקנעם -עילית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד,   קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבניאל, כפר-ורדים, הילה, מתת, אדר,   עמקה, תרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל   אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר   תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה,   רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים.

  ג. מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות-בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב   הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 נקבעו נסיבות אשר   בהתקיימן יראו בהתפטרות כפיטורים כדלהלן:

–            אם העתיק העובד את מקום   מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות   קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות   ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

–            אם העובד העתיק את מקום   מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שאישרו לעניין זה שר הבטחון ושר החקלאות וגר   באותו מקום לפחות שישה חדשים רצופים.

–            אם העובד העתיק את מקום   מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר,   והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות   ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

–            אם העתיק העובד את מקום   מגוריו עקב הצטרפותו לבן-זוג היוצא לתקופה העולה על שישה חדשים לחוץ לארץ   בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן   קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד   חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

–            אם התפטר העובד מעבודתו   עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום   מגוריו הקודם, ובלבד שגר בישוב כאמור ששה חדשים לפחות.

–            אם התפטר העובד מעבודתו   והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר   שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי   החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ   לפחות.

–            אם התפטר העובד מעבודתו   והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים   אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום   מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר   שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

 

Comments are closed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE