פרשת איבגי: "סמוכים ובטוחים שיוחלט להגיש כתב אישום"