מאמרים

מבקר המדינה יעניק הגנה לעובדים שיחשפו הטרדות מיניות.

שיתוף פעולה עם משרד רו"ח שיוביץ ושות'.

חוק שוויון הזדמנויות (תיקון מספר-22)

מסירת הודעות למועמד לעבודה -(תיקון מס' 6 – חוק הודעה לעובד)

העלאת שכר מינימום אושרה בכנסת – יועלה ל 5000 ₪