מאמרים

שינויי ההלכה הקיימת, בדבר קיזוז והשבה בידי המעסיק

מי הוא עובד שכיר?

פרילנסר – משתתף חופשי

"עובד" או "קבלן עצמאי" – קיזוז זכויות ששולמו ביתר .

האם התקיימו בין הצדדים להליך זה יחסי עובד ומעביד, או שמא היו הם שותפים?