מאמרים

האם רשאית מעסיקה לקזז שכר של עובד בגין גלישה באינטרנט במהלך שעות העבודה ?

מהן המקרים בהן ישללו פיצויי הפיטורים מהעובד?

הגבלת חופש העיסוק לאחר סיום יחסי עובד מעביד-הילכת "ציק פוינט".

הגבלה על חופש העיסוק של עובד לאחר סיום עבודתו – התניה חוזית בטלה.

סגור לתגובות על זכות לשימוע קודם לפיטוריםתגובות
נוב 21