מאמרים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

פיטורי עובד של קבלן כוח אדם סמוך להשלמת תשעה חודשי עבודה