מאמרים

החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובד אשר שעות עבודתו אינן תחת פיקוח

האם האיסור על העסקת יהודי בשבת הינו חוקי?!

שעות עבודה ומנוחה

נוב 11, 2013